+48 58 727 92 90

Audytor wewnętrzny i Pełnomocnik ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg PN-EN ISO 22000:2018 oraz Systemu HACCP


Program szkolenia obejmuje między innymi następującą tematykę:

 • ustawodawstwo Unii Europejskiej i Polski w zakresie produkcji spożywczej – wprowadzenie, praktyczne porady;
 • zagrożenia w przemyśle spożywczym;
 • szczegółowe omówienie wymagań normy PN-EN ISO 22000:2018 oraz systemu HACCP – zastosowanie w praktyce;
 • programy wstępne: Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP), Dobra Praktyka Higieniczna (GHP);
 • rola Pełnomocnika ds. systemu bezpieczeństwa żywności,
 • planowanie i przeprowadzenie analizy zagrożeń z uwzględnieniem Codex Alimentarius oraz wymagań normy PN-EN ISO 22000:2018 – warsztaty;
 • Plan HACCP, monitorowanie CCP i CP,
 • nadzór nad wewnętrznymi systemami pomiarowymi,
 • laboratoria badawcze – ryzyka, wymagania,
 • dostawcy i odbiorcy,
 • dokumentowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności,
 • certyfikacja systemu zarządzania;
 • terminy i definicje – podstawy audytu wewnętrznego;
 • zasady audytowania, audyt u dostawcy, audyt kliencki;
 • zarządzanie programem audytów;
 • fazy audytu: zainicjowanie audytu, przegląd dokumentacji, przygotowanie audytu; plan audytu;
 • wykonanie audytu w Zakładzie – spotkanie otwierające, komunikacja – praktyczne przykłady jak zacząć i na co zwracać uwagę w trakcie audytu;
 • proces dochodzenia do wniosków z audytu, gromadzenie informacji, rodzaje pytań; ustalenia z audytu – niezgodności;
 • spotkanie zamykające, raport z audytu, działania poaudytowe;
 • ocena audytora – metody oceny;
 • psychologia audytu;
 • ćwiczenia praktyczne;
 • dyskusja oraz wymiana doświadczeń.

Szczegóły dotyczące naszych szkoleń
znajdziesz na naszej nowej stronie:  https://purequality.pl/szkolenia/

Przewiń do góry Przewiń do góry