+48 58 727 92 90

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg PN-EN ISO 22000:2018 oraz Systemu HACCP


Program szkolenia obejmuje między innymi następującą tematykę:

 • ustawodawstwo Unii Europejskiej i Polski w zakresie produkcji spożywczej;
 • zagrożenia w przemyśle spożywczym;
 • szczegółowe omówienie wymagań normy PN-EN ISO 22000:2018 oraz systemu HACCP - zastosowanie w praktyce;
 • planowanie i przeprowadzenie analizy zagrożeń z uwzględnieniem Codex Alimentarius oraz wymagań normy PN-EN ISO 22000:2018 - warsztaty;
 • programy wstępne: Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP), Dobra Praktyka Higieniczna (GHP);
 • certyfikacja systemu zarządzania;
 • terminy i definicje - podstawy auditu;
 • zasady auditowania;
 • zarządzanie programem auditów;
 • fazy auditu: zainicjowanie auditu, przegląd dokumentacji, przygotowanie auditu; plan auditu;
 • wykonanie auditu w Zakładzie - spotkanie otwierające, komunikacja - praktyczne przykłady jak zacząć i na co zwracać uwagę w trakcie auditu;
 • proces dochodzenia do wniosków z auditu, gromadzenie informacji, rodzaje pytań; ustalenia z auditu - niezgodności;
 • spotkanie zamykające, raport z auditu, działania poauditowe;
 • ocena auditora - metody oceny;
 • psychologia auditu;
 • ćwiczenia praktyczne;
 • dyskusja oraz wymiana doświadczeń.

Terminy szkoleń:
24-25.06.2019 r. Warszawa

Czas trwania:
2 dni/ 16 godzin

Liczba uczestników:
7-15 osób

Cena szkolenia:
1200 zł brutto (975,61 zł netto)

Zgłoszenia:
faks:+48.58 727-92-90
e-mail:biuro@isoqrs.pl 

Karta zgłoszenia wraz z klauzulą informacyjną
(kliknij, aby pobrać pdf)

Miejsce szkolenia:
Warszawa, Centrum Żoliborz, Plac Inwalidów 10

Certyfikaty:
isoQRS

Trener:
mgr Radosław Szczerski więcej

Cel szkolenia:

Szkolenie w kompleksowy sposób przygotowuje do efektywnego pełnienia funkcji auditora systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności i systemu HACCP. 

Szkolenie przeznaczone jest dla: Specjalistów, Pełnomocników, Menadżerów ds. kontroli jakości w branży spożywczej; osób pełniących funkcje przewodniczącego zespołu bezpieczeństwa żywności/ przewodniczącego zespołu HACCP lub będących członkami takich zespołów; kandydatów na stanowiska związane z systemem bezpieczeństwa żywności oraz osób, które zainteresowane są przeprowadzaniem auditów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (FSMS)/ systemu HACCP oddzielnie lub w ramach zintegrowanego systemu zarządzania (ISO 9001:2015). Dotyczy to organizacji, które mają już wdrożony system zarządzania, są w trakcie jego wdrażania lub planują wdrożenie/ certyfikację.

Szkolenie przedstawia praktyczne sposoby budowania, dokumentowania, wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności i systemu HACCP oraz pomaga w przygotowaniu się do certyfikacji systemu. 

Szkolenie przygotowuje również do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych auditów systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg normy PN-EN ISO 22000:2018 oraz Systemu HACCP.

Przewiń do góry Przewiń do góry