+48 58 727 92 90

Audytor wewnętrzny i Pełnomocnik ds. systemu zarządzania w laboratoriach badawczych wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02


Program szkolenia obejmuje między innymi następującą
tematykę:

 • Szczegółowe omówienie wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 z podaniem praktycznych przykładów i zastosowań (Opcja A);
 • Zasady i podstawy systemu zarządzania jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015 (Opcja B);
 • Procesy – warsztaty z opisywania i monitorowania procesów;
 • Ryzyka i szanse – zarządzanie ryzykiem – warsztaty z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych, procedura postępowania;
 • Prowadzenie audytów wewnętrznych – omówienie procesu od planowania audytu, przez prowadzenie, aż do raportowania i oceny – zgodnie z wytycznymi PN-EN ISO 19011:2018-08;
 • Sprawozdanie z badań, Stwierdzenie zgodności – nowe wymagania;
 • Dokumentowanie systemu zarządzania w laboratorium;
 • Akredytacja – Jak dostosować obecny system zarządzania do zmian; wymagania jednostki akredytującej Polskie Centrum Akredytacji (PCA);
 • Interpretacja wymagań dokumentów PCA: DAB-07, DA-05 i DA-06;
 • Ćwiczenia praktyczne;
 • Dyskusja, wymiana doświadczeń;
 • Dodatkowa 1 godzina indywidualnych konsultacji online z trenerem do wykorzystania w ciągu miesiąca od dnia zakończenia szkolenia.

Szczegóły dotyczące naszych szkoleń
znajdziesz na naszej nowej stronie https://purequality.pl/szkolenia/

Przewiń do góry Przewiń do góry