+48 58 727 92 90

Ekspert i auditor wewnętrzny systemu zarządzania w laboratoriach badawczych wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018


Program szkolenia obejmuje między innymi następującą tematykę:

 • Szczegółowe omówienie wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 z podaniem praktycznych przykładów i zastosowań;
 • zasady i podstawy systemu zarządzania jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015
 • Warsztaty z budowania procesów oraz szacowania ryzyk;
 • Dokumentowanie systemu zarządzania w laboratorium;
 • Akredytacja - wymagania jednostki akredytującej Polskie Centrum Akredytacji (PCA);
 • Interpretacja wymagań dokumentów PCA: DAB-07, DA-05 i DA-06;
 • Dodatkowe wymagania akredytacyjne względem laboratoriów mikrobiologicznych;
 • Istota i cel przeprowadzania auditów - omówienie normy ISO 19011:2012;
 • Audit wewnętrzny w Laboratorium badawczym wg ISO 19011 oraz ISO/IEC 17025;
 • Zasady auditowania;
 • Zarządzanie programem auditu oraz plan auditu - w praktyce;
 • Fazy auditu: zainicjowanie auditu, przegląd dokumentacji, przygotowanie auditu;
 • Wykonanie auditu - spotkanie otwierające, komunikacja;
 • Proces dochodzenia do wniosków z auditu, gromadzenie informacji, pętla auditu, rodzaje pytań;
 • Ustalenia z auditu - niezgodności;
 • Wnioski z auditu, spotkanie zamykające, raport z auditu w praktyce, zamknięcie auditu;
 • Kompetencje auditorów: wiedza i umiejętności, cechy osobowościowe;
 • Utrzymywanie i doskonalenie kompetencji;
 • Ocena auditora - metody oceny w praktyce;
 • Psychologia auditu;
 • Ćwiczenia praktyczne;
 • Dyskusja, wymiana doświadczeń.

Terminy szkoleń: 27-29.05.2019 r. Warszawa

Czas trwania: 3 dni/ 24 godziny

Liczba uczestników: 7-15 osób

Cena szkolenia: 1845 zł brutto (1500 zł netto) Zgłoszenia: faks:+48.58 727-92-90 e-mail:biuro@isoqrs.pl  Karta zgłoszenia wraz z klauzulą informacyjną (kliknij, aby pobrać pdf) Miejsce szkolenia: Warszawa, Centrum Żoliborz, Plac Inwalidów 10 Certyfikaty: isoQRS Trener: mgr Radosław Szczerski więcej
Cel szkolenia:

Szkolenie przedstawia w praktyczne sposoby budowania, dokumentowania, wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania w laboratorium zgodnie z wymaganiami zaktualizowanej normy PN_EN ISO/IEC 17025:2018 oraz pomaga w przygotowaniu się do akredytacji prowadzonej przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie.

Szkolenie przygotowuje również do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych auditów systemu zarządzania w laboratorium badawczym i wzorcującym wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. 

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników ds. jakości, kierowników laboratoriów, kierowników technicznych, auditorów wewnętrznych, auditorów technicznych oraz osób reprezentujących organizacje posiadające w swojej strukturze Laboratorium Badawcze z  wdrożonym/akredytowanym system zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 lub są w trakcie jego wdrażania, lub planują wdrożenie i akredytację w Polskim Centrum Akredytacji w Warszawie systemu zarządzania wg znowelizowanej normy. Szkolenie pozwala zrozumieć w pełni wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. W zakresie auditu wewnętrznego szkolenie oparte jest o wytyczne normy PN-EN ISO 19011:2012 i uwzględnia różne techniki auditowania, audit systemu zarządzania,  audit techniczny oraz psychologiczne aspekty auditu. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i prac w grupach - duży nacisk w terakcie szkolenia kładziony jest na praktyczne warsztaty.

Przewiń do góry Przewiń do góry