+48 58 727 92 90

Szkolenie: Specjalista ds. GMP w przemyśle kosmetycznym wg ISO 22716


Program szkolenia obejmuje między innymi następującą
tematykę:

Część A  Regulacje prawne – Rozporządzenie 1223/2009/WE

 1. Regulacje prawne w przemyśle kosmetycznym
 2. Kategorie produktów będących kosmetykami
 3. Nowe definicje podmiotów odpowiedzialnych za produkt
 4. Produkty kosmetyczne – bezpieczeństwo
 5. Produkty kosmetyczne – Raport bezpieczeństwa
 6. Oznakowanie produktów kosmetycznych
 7. Zgłaszanie produktów kosmetycznych

Część B Wymagania normy PN-EN ISO 22716:2009

 1. Pracownicy
 2. Organizacja
 3. Odpowiedzialność pracowników
 4. Szkolenia personelu, sprawdzanie skuteczności szkoleń
 5. Przyjmowanie nowych pracowników do pracy
 6. Plan higieny
 7. Wizyty osób trzecich
 8. Pomieszczenia, strefy czystości
 9. Ochrona przed szkodnikami
 10. Urządzenia. Plany konserwacji
 11. Instalacje
 12. Przyrządy pomiarowe
 13. Surowce i opakowania, przyjmowanie dostaw, specyfikacje
 14. Identyfikacja, statusy kontroli jakości
 15. Jakość wody stosowanej do produkcji
 16. Produkcja, kontrola wewnątrzprocesowa
 17. Konfekcjonowanie wyrobów kosmetycznych
 18. Dopuszczenie do obrotu
 19. Magazynowanie wyrobów kosmetycznych
 20. Identyfikacja i identyfikowalność od momentu dostawy surowca na magazyn do momentu sprzedaży wyrobu kosmetycznego
 21. Parametry krytyczne w procesie wytwarzane produktów kosmetycznych, analiza ryzyka
 22. Laboratorium kontroli jakości
 23. Postępowanie z produktem którego wyniki kontrolne są poza specyfikacją
 24. Zlecenie podwykonawstwa
 25. Reklamacje, wycofanie z rynku
 26. Audity
 27. Dokumentacja w wytwórni kosmetycznej

Szczegóły dotyczące naszych szkoleń
znajdziesz na naszej nowej stronie https://purequality.pl/szkolenia/

Przewiń do góry Przewiń do góry