+48 58 727 92 90

Szkolenie: Specjalista ds. Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL/GLP)


Program szkolenia obejmuje między innymi następującą tematykę:

 1. Co to jest jakość? Podstawowe definicje związane z systemem jakości
 2. Wymagania prawne dotyczące GLP
 3. Certyfikacja GLP – Biuro ds. Substancji Chemicznych
 4. Dokumentacja laboratoryjna – procedury instrukcje oraz zapisy
 5. Pomieszczenia w laboratorium chemicznym i mikrobiologicznym. podobieństwa i różnice
 6. Uprawnienia i obowiązki personelu laboratoryjnego
 7. System szkoleń personelu. Sprawdzanie skuteczności przeprowadzonego szkolenia
 8. Zakupy w laboratorium. Kwalifikacja i ocena dostawców. Audity u dostawców
 9. Nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym
 10. Postępowanie z próbkami do badań
 11. Zasady próbkowania, zasady pipetowania
 12. Wynik poza specyfikacją
 13. Identyfikowalność wykonywanych badań, użytych odczynników oraz sprzętu
 14. Plan higieny w laboratorium. Nadzór nad środkami myjącymi i dezynfekującymi
 15. Pomieszczenia i środowisko
 16. Audity wewnętrzne w laboratorium
 17. Zlecenie wykonywania badań jednostkom zewnętrznym. Zasady podwykonawstwa
 18. Metody badania oraz zasady ich walidacji
 19. Kryteria walidacji metod badawczych, parametry walidacyjne
 20. Korzyści z wprowadzania zasad GLP

Szczegóły dotyczące naszych szkoleń
znajdziesz na naszej nowej stronie https://purequality.pl/szkolenia/

Przewiń do góry Przewiń do góry