+48 58 727 92 90

Szkolenie: Specjalista ds. Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL/GLP)


Program szkolenia obejmuje między innymi następującą tematykę:
 1. Co to jest jakość? Podstawowe definicje związane z systemem jakości
 2. Wymagania prawne dotyczące GLP
 3. Certyfikacja GLP - Biuro ds. Substancji Chemicznych
 4. Dokumentacja laboratoryjna - procedury instrukcje oraz zapisy
 5. Pomieszczenia w laboratorium chemicznym i mikrobiologicznym. podobieństwa i różnice
 6. Uprawnienia i obowiązki personelu laboratoryjnego
 7. System szkoleń personelu. Sprawdzanie skuteczności przeprowadzonego szkolenia
 8. Zakupy w laboratorium. Kwalifikacja i ocena dostawców. Audity u dostawców
 9. Nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym
 10. Postępowanie z próbkami do badań
 11. Zasady próbkowania, zasady pipetowania
 12. Wynik poza specyfikacją
 13. Identyfikowalność wykonywanych badań, użytych odczynników oraz sprzętu
 14. Plan higieny w laboratorium. Nadzór nad środkami myjącymi i dezynfekującymi
 15. Pomieszczenia i środowisko
 16. Audity wewnętrzne w laboratorium
 17. Zlecenie wykonywania badań jednostkom zewnętrznym. Zasady podwykonawstwa
 18. Metody badania oraz zasady ich walidacji
 19. Kryteria walidacji metod badawczych, parametry walidacyjne
 20. Korzyści z wprowadzania zasad GLP

Terminy szkoleń: 14.06.2019 r. Warszawa

Czas trwania: 1 dzień/ 8 godzin

Liczba uczestników: 7-15 osób

Cena szkolenia: 800 zł brutto (650,41 zł netto) Zgłoszenia: faks:+48.58 727-92-90 e-mail:biuro@isoqrs.pl Karta zgłoszenia wraz z klauzulą informacyjną (kliknij, aby pobrać pdf) Miejsce szkolenia: Warszawa, Centrum Żoliborz, Plac Inwalidów 10 Certyfikaty: isoQRS Trener: mgr Magdalena Aleksandrowicz więcej
Cel szkolenia:

Szkolenie przygotowuje do przeprowadzenia weryfikacji i wprowadzenia w sposób prawidłowy zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (ang. Good Laboratory Practice - GLP)  w laboratorium badawczym/ wzorcującym oraz we wszystkich laboratoriach wykonujących badania substancji i preparatów chemicznych, oraz kontroli spełnienia tych kryteriów - zobowiązanych prawnie do stosowania GLP

Szkolenie przeznaczone jest dla Kierowników Laboratoriów i Zarządzających Jednostką Badawczą, Kierowników ds. Jakości, Kierowników Badań, Kierowników technicznych, pracowników laboratoriów i wszystkich osób zainteresowanych prawidłowym wdrożeniem aktualnych wymagań Dobrej Praktyki Laboratoryjnej - wymaganej między innymi zapisami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i prac w grupach.
Przewiń do góry Przewiń do góry