+48 58 727 92 90

Nowa norma ISO 45001 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

higiena pracy

Międzynarodowa Organizacja Pracy podaje, że każdego dnia umiera ponad 6300 osób w wyniku działań związanych z pracą (ponad 2,3 miliona zgonów rocznie), a ponad 300 milionów osób ulega wypadkom w trakcie pracy. Obciążenie pracodawców i pracowników jest ogromne, powodując straty w szeroko rozumianej gospodarce, rozpoczynając od wczesnych emerytur, braku pracowników, aż po rosnące składki ubezpieczeniowe.

Organizacja ISO wychodzi temu problemowi naprzeciw i opracowuje nowy standard: ISO 45001 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Nowa norma ma pomóc organizacjom na całym świecie w stworzeniu bezpiecznego środowiska pracy minimalizującego urazy, wypadki i choroby. ISO 45001 zawierać będzie wymagania mające na celu poprawę bezpieczeństwa pracowników, zmniejszenie ryzyka w miejscu pracy oraz stworzenie lepszych i bezpieczniejszych warunków pracy.

Norma jest opracowywana przez komitet Ekspertów ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i będzie uwzględniać inne międzynarodowe standardy w tej dziedzinie, w tym OHSAS 18001, wytyczne Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), różne normy krajowe oraz międzynarodowe normy i konwencje dotyczące MOP. Standard ISO 45001 będzie oparty na Aneksie SL w celu łatwiejszej integracji z normami ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

ISO pierwotnie zakładało, że norma zostanie opublikowana na jesieni 2016 roku, jednak liczne poprawki i wnioski składane przez ekspertów z całego świata spowodowały, że prace nad normą mocno się wydłużyły.

Obecnie trwają uzgodnienia czy druga wersja standardu DIS 2 ISO 45001 zostanie oddana do publikacji, czy będzie musiała przejść prze etap Projektu Końcowego (FDIS).

Termin publikacji normy ISO 45001 przewidywany jest na luty 2018, może on jednak ulec zmianie.

Przewiń do góry Przewiń do góry