+48 58 727 92 90

PKN opublikował polskie wersje norm ISO 27001:2017 i ISO 27002:2017

W dniu 10 stycznia 2018r. Polski Komitet Normalizacyjny opublikował dwie normy dotyczące bezpieczeństwa informacji w polskiej wersji

 

  • PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06  pt. Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania” Międzynarodowa Norma określająca wymagania dotyczące ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w odniesieniu do organizacji. Standard zawiera również wymagania dotyczące szacowania i postępowania z ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa informacji, dostosowanych do potrzeb organizacji. Wymagania określone w niniejszej Normie mają charakter ogólny i można je zastosować we wszystkich organizacjach, niezależnie od typu, wielkości i charakteru. 

oraz

  • PN-EN ISO/IEC 27002:2017-06 – Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Praktyczne zasady zabezpieczania informacji Międzynarodowa Norma zawierająca zalecenia odnośnie standardów bezpieczeństwa informacji w organizacjach i praktyk zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym wyboru, wdrażania i zarządzania zabezpieczeniami, z uwzględnieniem środowiska (środowisk), w którym (których) w organizacji występuje ryzyko w bezpieczeństwie informacji. Niniejsza Norma zawiera wytyczne implementacyjne oparte o rekomendowane „dobre praktyki” i stanowi wsparcie dla Normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06

Obie normy można kupić na stronie: www.sklep.pkn.pl 

My już mamy 😉

Przewiń do góry Przewiń do góry