+48 58 727 92 90

ISO/IEC 17025 przechodzi do ostatniego etapu rewizji!

Na przestrzeni lat ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących, stało się międzynarodowym wzorcem dla laboratoriów chcących wykazać się zdolnością do dostarczania wiarygodnych wyników. Międzynarodowa Norma opublikowana wspólnie przez ISO i IEC (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna), zawiera zestaw wymagań, które pozwalają laboratoriom na poprawę ich zdolności do uzyskania konsekwentnie rzetelnych wyników.

Środowisko laboratorium uległo jednak znacznej zmianie od czasu publikacji ostatniej wersji standardu w 2005 roku. Doprowadziło to do decyzji o przeglądzie normy i jej zaktualizowaniu. Twórcy postanowili uwzględnić m.in. zmiany rynkowe i techniczne, postęp techniczny, rozwój technologii informatycznych oraz nową wersję ISO 9001.

Norma ISO/IEC 17025 ma duże znaczenie dla Zespołu ds. Oceny Zgodności IEC, zawiera podstawowe wymagania dotyczące testowania we wszystkich programach oceny zgodności i programach działających w ramach Systemów Oceny Zgodności IECEE, IECEx, IECQ i IECRE.

Przegląd normy ISO/IEC 17025 został zapoczątkowany w lutym 2015 roku w wyniku wspólnej propozycji ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) i SABS (South African Bureau of Standards), organizacji będącej członkiem ISO i Komitetu Narodowego IEC.

Jak podaje ISO NEWS: Prace nad nową wersją normy osiągnęły etap końcowy tzn. opracowana została ostateczna wersja robocza FDIS (Final Draft International Standard). Następnym krokiem będzie publikacja normy, mająca nastąpić pod koniec bieżącego roku.

Po publikacji normy nastąpi okres przejściowy, w którym laboratoria akredytowane będą miały 3 lata na wdrożenie wymagań nowej normy i poddanie się ponownej ocenie jednostce akredytującej.

Główne zmiany

Rewizja ISO / IEC 17025 uwzględnia dotychczasowe działania oraz nowe sposoby pracy współczesnych laboratoriów. Główne zmiany są następujące:

  • Podejście procesowe zgodne z normami ISO 9001 (zarządzanie jakością), ISO 15189 (jakość laboratoriów medycznych) i ISO/IEC 17021-1 (wymagania dla jednostek audytorskich i certyfikacyjnych). Zrewidowana norma kładzie nacisk na wyniki procesu zamiast na szczegółowy opis poszczególnych zadań i kroków.
  • Wraz z silniejszym skupieniem się na technologiach informacyjnych, standard rozpoznaje i  opisuje użycie systemów komputerowych i elektronicznych podczas opracowywania wyników i raportów.
  • Nowa wersja standardu zawiera rozdział dotyczący myślenia opartego na ryzyku i opisuje wspólne cechy z nową wersją ISO 9001:2015.
  • Terminologia została zaktualizowana w taki sposób, aby była bardziej zgodna z dzisiejszym światem i faktem, że dokumenty, zapisy i raporty w wersji papierowej są stopniowo wycofywane na korzyść wersji elektronicznych. Przykłady obejmują zmiany Międzynarodowego Słownictwa Metrologii (VIM) i dostosowanie do terminologii ISO/IEC, która zawiera zestaw wspólnych terminów i definicji dla wszystkich standardów poświęconych ocenie zgodności.
  • Nowa struktura standardu przyjęta w celu dostosowania do innych norm ISO/IEC, takich jak seria ISO/IEC 17000 dotycząca oceny zgodności.
  • Zakres normy został zaktualizowany w celu uwzględnienia wszystkich działań laboratoryjnych, w tym sprawdzenia, kalibracje i pobieranie próbek mające wpływ na późniejsze badania i wzorcowania.

Stosowanie wymagań ISO/IEC 17025 ułatwia współpracę między laboratoriami a innymi organami. Pomaga też w wymianie informacji, doświadczeniu oraz zharmonizowaniu norm i procedur. Wyniki pracy laboratoriów akredytowanych są uznawane za wiarygodne i rzetelne na arenie międzynarodowej.

iso sce

Przewiń do góry Przewiń do góry