+48 58 727 92 90

Outsourcing funkcji Pełnomocnika ds. Systemów Zarządzania (ISO) oraz Inspektora Ochrony Danych (RODO) 

W ramach outsuorcingu proponujemy Państwu powierzenie ekspertom isoQRS stałego wdrażania, utrzymania i doskonalenia systemów zarządzania w Państwa organizacji lub pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych. Z uwagi na zakres działań oferta ta jest skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa pomorskiego.


Korzyści wynikające ze współpracy z isoQRS to:

  • optymalizacja kosztów,
  • profesjonalizm w nadzorowaniu i doskonaleniu systemu zarządzania oraz bezpieczeństwa danych osobowych,
  • przygotowanie, przeprowadzenie i raportowanie auditów wewnętrznych oraz inspekcji,
  • reprezentowanie firmy przed jednostkami certyfikującymi, inspekcyjnymi oraz Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
  • nadzorowanie i ocena skuteczności działań korygujących i doskonalących,
  • przeprowadzenie profesjonalnych szkoleń wewnętrznych dla pracowników firmy - z możliwością wydawania certyfikatów,
  • nie ponoszenie kosztów z tytułu pozyskania i okresowego szkolenia nowych pracowników z zakresu systemu zarządzania oraz wymagań RODO,
  • nasza lojalność i poufność względem Partnera.

Zakres i szczegóły współpracy należy uzgadniać z Dyrektorem isoQRS.

Uwaga! Oferta ograniczona - nie realizujemy hurtowych rozwiązań typu "nadzór online".


 

Przewiń do góry Przewiń do góry