IsoQRS > Lewe menu > Szkolenia > Informacje o szkoleniach > Walidacja metod fizyko-chemicznych

Specjalista ds. walidacji/potwierdzenia metod fizyko-chemicznych

Program szkolenia obejmuje między innymi następującą tematykę:

 1. Akredytacja metod badawczych, oraz ich walidacja w świetle normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018
 2. Pojęcie Walidacji fizyko-chemicznych metod badawczych
 3. Etapy walidacji - jak zaplanować walidację metody w określonych warunkach laboratoryjnych?
 4. „Od Walidacji do Raportu” - Omówienie walidacji metody oznaczania na przykładach np oznaczenia azotu amonowego wg PN-ISO 7150-1:2002
 • Analiza sposobu wykonania oznaczania wg danej metody i sprawdzenie przydatności w warunkach danego laboratorium
 • Sprawdzenie zakresu liniowości krzywej wzorcowej oraz dobór odpowiedniej grubości warstwy
 • Sprawdzenie czasów barwienia  i odczytu
 • Sprawdzenie pH reakcji barwnej
 • Określenie poprawności przygotowania próbki
 • Eliminacja błędów związanych ze szkłem używanym do oznaczania
 • Przestrzeganie czasów trwałości wzorców i odczynników.
 1. Zakres liniowości
 2. Oszacowanie granicy wykrywalności, oznaczalności
 3. Powtarzalność, odtwarzalność- oszacowanie niepewności pomiaru
 4. Odzysk
 5. Przygotowanie stosownej dokumentacji, stanowiska pracy, przygotowanie personelu
 6. Szacowanie niepewności pomiaru miedzy innymi spektrofotometrycznego - warsztaty z szacowania niepewności pomiaru:
 • Źródła niepewności
 • Liczbowe wyrażanie niepewności
 • Obliczanie niepewności: oszacowanie niepewności krzywej kalibracyjnej, precyzji metody, poprawności, przygotowanie próbek w laboratorium, niepewność związana z wzorcowaniem spektrofotometru, odczytem cyfrowym, oszacowanie niepewności odzysku, wyrażanie niepewności
 • Diagram przyczynowo- skutkowy
 1. Sporządzenie "Raportu z walidacji/ potwierdzenia".
 2. Walidacja, a potwierdzenie.

Cel szkolenia:

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego zaplanowania i przeprowadzenia procesu walidacji/potwierdzenia prawidłowej realizacji metod badawczych zgodnie z najnowszymi wymaganiami w tym wymaganiami akredytacyjnymi. Szkolenie jest prowadzone na bazie praktycznych ćwiczeń, które pozwolą uczestnikowi w pełni poznać tematykę walidacji oraz szacowania niepewności jako jednego z jej elementów. Uczestnicy zapoznają się również ze sposobem dokumentowania wyników procesu walidacji. 

Szkolenie przeznaczone jest dla analityków/ diagnostów i wszystkich osób wykonujących badania fizyko-chemiczne i/lub planujących przeprowadzenie walidacji stosowanych w laboratorium metod badawczych.

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów, warszatatów i prac w grupach.

Uwaga! Na szkoleniu wymagany jest komputer.

 

Terminy szkoleń:
zielony.jpg 21-22.05.2018r.

Czas trwania:
2 dni/ 14 godzin

Liczba uczestników:
7-15 osób

Numer szkolenia, patrz:
>> Harmonogram szkoleń


Cena szkolenia:  
800 zł netto
984 zł brutto

Zgłoszenia:
faks:+48 58 727-92-90

e-mail:biuro@isoqrs.pl 

pobierz.pngKarta Zgłoszenia (pdf) 


Miejsce szkolenia:
Warszawa - Centrum Żoliborz


Certyfikat:
isoQRS (PL)

Trener: mgr Anna Jajkowska

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują:
 • Certyfikat "Specjalisty ds. walidacji metod fizyko-chemicznych" wydany przez firmę isoQRS w języku polskim lub angielskim

Cena obejmuje: wykłady i ćwiczenia, materiały szkoleniowe, egzamin, certyfikat, przerwy kawowe oraz obiady.

© 2018 IsoQRS.    Wszystkie prawa zastrzeżone.

design : Internet-media.pl