IsoQRS > Lewe menu > Szkolenia > Informacje o szkoleniach > Specjalista ds. GLP

Specjalista ds. Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL/GLP)

Program szkolenia obejmuje między innymi następującą tematykę:

 1. Co to jest jakość? Podstawowe definicje związane z systemem jakości
 2. Wymagania prawne dotyczące GLP
 3. Certyfikacja GLP - Biuro ds. Substancji Chemicznych
 4. Dokumentacja laboratoryjna - procedury instrukcje oraz zapisy
 5. Pomieszczenia w laboratorium chemicznym i mikrobiologicznym. podobieństwa i różnice
 6. Uprawnienia i obowiązki personelu laboratoryjnego
 7. System szkoleń personelu. Sprawdzanie skuteczności przeprowadzonego szkolenia
 8. Zakupy w laboratorium. Kwalifikacja i ocena dostawców. Audity u dostawców
 9. Nadzór nad sprzętem kontrolno pomiarowym
 10. Postępowanie z próbkami do badań
 11. Zasady próbkowania, zasady pipetowania
 12. Wynik poza specyfikacją
 13. Identyfikowalność wykonywanych badań, użytych odczynników oraz sprzętu
 14. Plan higieny w laboratorium. Nadzór nad środkami myjącymi i dezynfekującymi
 15. Pomieszczenia i środowisko
 16. Audity wewnętrzne w laboratorium
 17. Zlecenie wykonywania badań jednostkom zewnętrznym. Zasady podwykonawstwa
 18. Metody badania oraz zasady ich walidacji
 19. Kryteria walidacji metod badawczych, parametry walidacyjne
 20. Korzyści z wprowadzania zasad GLP

Cel szkolenia:

Szkolenie przygotowuje do przeprowadzenia weryfikacji i wprowadzenia w sposób prawidłowy zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (ang. Good Laboratory Practice - GLP)  w laboratorium badawczym/ wzorcującym oraz we wszystkich laboratoriach wykonujących badania substancji i preparatów chemicznych, oraz kontroli spełnienia tych kryteriów - zobowiązanych prawnie do stosowania GLP

Szkolenie przeznaczone jest dla Kierowników Laboratoriów i Zarządzających Jednostką Badawczą, Kierowników ds. Jakości, Kierowników Badań, Kierowników technicznych, pracowników laboratoriów i wszystkich osób zainteresowanych prawidłowym wdrożeniem aktualnych wymagań Dobrej Praktyki Laboratoryjnej - wymaganej między innymi zapisami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i prac w grupach.

 

Terminy szkoleń:
zielony.jpg 18.06.2018

Czas trwania:
1 dzień/ 8 godzin

Liczba uczestników:
7-15 osób

Numer szkolenia, patrz:
>> Harmonogram szkoleń


Cena szkolenia:
500 zł netto,

615 zł brutto

Zgłoszenia:
faks:+48 58 727-92-90

e-mail:biuro@isoqrs.pl 

pobierz.pngKarta Zgłoszenia (pdf)


Miejsce szkolenia:
Warszawa - Centrum Żoliborz 


Certyfikaty:

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują:

 • Certyfikat "Specjalisty ds. GLP" wydany przez firmę isoQRS  

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, egzamin, certyfikat w języku polskim lub angielskim, przerwy kawowe.

© 2018 IsoQRS.    Wszystkie prawa zastrzeżone.

design : Internet-media.pl