IsoQRS > Lewe menu > Szkolenia > Informacje o szkoleniach > Specjalista ds. Analizy Ryzyka ISO 31000

Specjalista ds. analizy ryzyka wg wymagań normy ISO 31000 (zgodnie z normą ISO 9001:2015) 


Program szkolenia dla Specjalistów ds. Analizy Ryzyka obejmuje między innymi następującą tematykę:

- Pojęcie ryzyka,

- Rodzaje ryzyka,

- Wymagania normy ISO 9001:2015 w odniesieniu do ryzyka,

- Ocena ryzyka wg normy ISO 31000 Zarzadzanie ryzykiem. Zasady i wytyczne,

- Wybrane metody wykorzystywane w ocenie ryzyka

 • Burza mózgów,
 • FMEA,
 • Analiza przyczynowo-skutkowa,
 • Analiza drzewa błędów FTA,
 • Analiza drzewa zdarzeń ETA,
 • Analiza przyczyn i konsekwencji,
 • matryca skutek/ prawdopodobieństwo,
 • Metoda SWIFT - Co, jeśli?,

- Przeprowadzenie analizy ryzyka,

 • Ustalenie kontekstu
 • Zasady identyfikacji ryzyka
 • Identyfikacja składowych ryzyka
 • Sposoby oceny ryzyka

- Postępowanie z ryzykiem,

- Dokumentowanie zarządzania ryzykiem,

- Monitorowanie i przegląd ryzyka.

Terminy szkoleń:

zielony.jpg 12-13.03.2018r. Warszawa

Czas trwania szkolenia: 
2 dni/ 16 godzin

Liczba uczestników:

7-15 osób

Numer szkolenia, patrz:

>> Harmonogram szkoleń


Cena szkolenia: 
850 zł brutto

Dostępne rabaty

Polecony 

Zgłoszenia:
faks:+48 58 727-92-90

e-mail:biuro@isoqrs.pl 

pobierz.pngKarta Zgłoszenia (pdf) 


Miejsce szkolenia:

Certyfikaty:
isoQRS 


Cel szkolenia:

Szkolenie przygotowuje do efektywnego zarządzania ryzykiem w organizacji, samodzielnego przeprowadzania analizy ryzyka.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych metodyką zarządzania ryzykiem, Kierowników, Specjalistów, Pełnomocników ds. jakości, pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych oraz każdego, kto chce dowiedzieć się, na czym polega istota praktycznego zarządzania ryzykiem.


Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują:

 • Certyfikat "Specjalista ds. analizy ryzyka " wydany przez firmę isoQRS  

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat w języku polskim, egzamin, przerwy kawowe oraz obiady.


© 2018 IsoQRS.    Wszystkie prawa zastrzeżone.

design : Internet-media.pl