IsoQRS > Lewe menu > Szkolenia > Informacje o szkoleniach > Specjalista ds. ISO 9001:2015

Specjalista ds. systemu zarządzania jakością oraz dostosowanie systemu zarządzania do wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015 

Program szkolenia dla Specjalistów ds. Systemu Zarządzania Jakością obejmuje między innymi następującą tematykę:

- Wprowadzenie do jakości;

- Dokładne omówienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015 ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzonych zmian:
 • Przeredagowanie normy,
 • Kontekst Organizacji,
 • Zakres Systemu,
 • Podejście procesowe,
 • Rola przywództwa,
 • Podejście oparte na ryzyku,
 • Udokumentowana informacja,
 • Wiedza Organizacji,
 • Nadzór nad procesami, usługami i wyrobami dostarczanymi z zewnątrz,
 • Zarządzanie zmianami,
 • Doskonalenie;

- Wdrożenie zmian - dostosowanie obecnego systemu do nowych wymagań -ćwiczenia praktyczne;

- Zarządzanie procesami:

 • Określanie procesów;
 • Powiązania między procesami;
 • Budowa i wykorzystanie map procesów;
 • Odpowiedzialności za procesy;
 • Dokumentowanie przebiegu procesów;
 • Mierzenie i monitorowanie procesów.

- Podstawowe metody analizy ryzyka - ćwiczenia praktyczne;

- Zasady auditowania:

 • Zarządzanie programem auditów;
 • Fazy auditu wewnętrznego: zainicjowanie auditu, przegląd dokumentacji, przygotowanie auditu; plan auditu - warsztaty;
 • Wykonanie auditu - spotkanie otwierające, komunikacja - warsztaty;
 • Proces dochodzenia do wniosków z auditu, gromadzenie informacji, pętla auditu, rodzaje pytań; ustalenia z auditu - niezgodności;
 • Raport z auditu, działania poauditowe;
 • Kompetencje auditorów: wiedza i umiejętności, cechy osobowościowe;
 • Utrzymywanie i doskonalenie kompetencji;
 • Ocena auditora - metody oceny;
 • Aspekty auditu II strony np. u dostawcy;
 • Psychologia auditu.

- Certyfikacja systemu zarządzania.

 

Terminy szkoleń:       Warszawa 19-20.03.2018r. 

Czas trwania:
2 dni/ 16 godzin

Liczba uczestników:
7-15 osób

Numer szkolenia, patrz:
>> Harmonogram szkoleń


Cena szkolenia: 
850zł brutto

Dostępne rabaty:
Zadowolony
5%
Polecony
 

Zgłoszenia:
faks:+48 58 727-92-90

e-mail:biuro@isoqrs.pl

pobierz.pngKarta Zgłoszenia (pdf) 


Miejsce szkolenia:
Centrum Żoliborz


Certyfikaty:
isoQRS

 

Cel szkolenia:

Szkolenie przygotowuje do wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania jakością oraz dostosowania obecnego systemu jakości do wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015.

Szkolenie przeznaczone jest dla kandydatów na Specjalistów ds. jakości, praktykujących Specjalistów ds. jakości, osób reprezentujących organizacje, które mają już wdrożony system zarządzania jakością wg serii norm ISO 9000, są w trakcie jego wdrażania lub planują wdrożenie dotyczące zmian nowego wydania normy. Szkolenie jest również dla osób, które pragną zostać auditorem wewnętrznym i chcą też głębiej poznać i zrozumieć normę PN-EN ISO 9001:2015.

Szkolenie oparte jest o zalecenia normy PN-EN ISO 19011:2012 i uwzględnia różne techniki auditowania oraz psychologiczne aspekty auditu. Prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i prac w grupach.

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują:

 • Certyfikat "Specjalista ds. Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015" wydany przez firmę isoQRS  

Cena obejmuje: wykłady i ćwiczenia, profesjonalne materiały szkoleniowe, certyfikat w języku polskim lub angielskim, egzamin, przerwy kawowe oraz obiady.

© 2018 IsoQRS.    Wszystkie prawa zastrzeżone.

design : Internet-media.pl