IsoQRS > Lewe menu > Szkolenia > Informacje o szkoleniach > Ekspert i Auditor ISO 22000/HACCP

Ekspert i Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg PN-EN ISO 22000:2006 oraz Systemu HACCP


Program szkolenia obejmuje między innymi następującą tematykę: 

 • ustawodawstwo Unii Europejskiej i Polski w zakresie produkcji spożywczej;
 • zagrożenia w przemyśle spożywczym;
 • szczegółowe omówienie wymagań normy PN-EN ISO 22000:2006 oraz systemu HACCP - stosowanie w praktyce;
 • planowanie i przeprowadzenie analizy zagrożeń z uwzględnieniem Codex Alimentarius oraz wymagań normy PN-EN ISO 22000:2006;
 • programy wstępne: Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP), Dobra Praktyka Higieniczna (GHP);
 • certyfikacja systemu zarządzania;
 • terminy i definicje - podstawy auditu;
 • zasady auditowania;
 • zarządzanie programem auditów;
 • fazy auditu: zainicjowanie auditu, przegląd dokumentacji, przygotowanie auditu; plan auditu;
 • wykonanie auditu - spotkanie otwierające, komunikacja;
 • proces dochodzenia do wniosków z auditu, gromadzenie informacji, pętla auditu, rodzaje pytań; ustalenia z auditu - niezgodności;
 • spotkanie zamykające, raport z auditu, działania poauditowe;
 • kompetencje auditorów: wiedza i umiejętności, cechy osobowościowe;
 • utrzymywanie i doskonalenie kompetencji;
 • ocena auditora - metody oceny;
 • psychologia auditu;
 • ćwiczenia praktyczne;
 • dyskusja oraz wymiana doświadczeń.
 

Terminy szkoleń:
zielony.jpg 4-6.12.2017r.

Czas trwania:
3 dni / 22 godziny

Liczba uczestników:
7-15 osób


Cena szkolenia 3 dniowego:  
1150 zł

Dostępne rabaty:
Zgłoszenia:
faks:+48.58 727-92-90

e-mail:biuro@isoqrs.pl

pobierz.pngKarta Zgłoszenia (pdf) 


Miejsce szkolenia
Warszawa Centrum Żoliborz


Certyfikaty:
isoQRS

Trener:
mgr Radosław Szczerski

Cel szkolenia:

Szkolenie w kompleksowy sposób przygotowuje do efektywnego pełnienia funkcji ekspertów oraz auditorów systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności i systemu HACCP. 

Szkolenie przeznaczone jest dla: Specjalistów, Pełnomocników, Menadżerów ds. kontroli jakości w branży spożywczej; osób pełniących funkcje przewodniczącego zespołu bezpieczeństwa żywności/ przewodniczącego zespołu HACCP lub będących członkami takich zespołów; kandydatów na stanowiska związane z systemem bezpieczeństwa żywności oraz osób, które zainteresowane są przeprowadzaniem auditów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (FSMS)/ systemu HACCP oddzielnie lub w ramach zintegrowanego systemu zarządzania (ISO 9001). Dotyczy to organizacji, które mają już wdrożony system zarządzania, są w trakcie jego wdrażania lub planują wdrożenie/ certyfikację.

Szkolenie przedstawia praktyczne sposoby budowania, dokumentowania, wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności i systemu HACCP oraz pomaga w przygotowaniu się do certyfikacji systemu. 

Szkolenie przygotowuje również do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych auditów systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg normy PN-EN ISO 22000:2006 oraz systemu HACCP.

Szkolenie oparte jest również o wymagania normy PN-EN ISO 19011:2012 i uwzględnia różne techniki auditowania oraz psychologiczne aspekty auditu. Prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i prac w grupach.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują 2 certyfikaty wydane przez isoQRS:
 • Certyfikat "Ekspert Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg normy PN-EN ISO 22000:2006 oraz systemu HACCP";

 • Certyfikat "Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg normy PN-EN ISO 22000:2006 oraz systemu HACCP"  

Cena obejmuje: wykłady i ćwiczenia, materiały szkoleniowe, egzamin, certyfikaty w języku polskim lub angielskim, przerwy kawowe oraz obiady.

 

 

© 2018 IsoQRS.    Wszystkie prawa zastrzeżone.

design : Internet-media.pl