IsoQRS > Lewe menu > Szkolenia > Informacje o szkoleniach > Ekspert i Auditor ISO 17025

Ekspert i Auditor wewnętrzny systemu zarządzania w laboratoriach badawczych wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018

 

Program szkolenia obejmuje między innymi następującą tematykę:

 • Szczegółowe omówienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 z podaniem praktycznych przykładów i zastosowań;
 • Nowelizacja normy - omówienie najważniejszych zmian;
 • Akredytacja - wymagania jednostki akredytującej Polskie Centrum Akredytacji (PCA);
 • Interpretacja wymagań dokumentów PCA: DAB-07, DA-05 i DA-06;
 • Dodatkowe wymagania akredytacyjne względem laboratoriów mikrobiologicznych;
 • Istota i cel przeprowadzania auditów - omówienie normy ISO 19011:2012;
 • Audit wewnętrzny w Laboratorium badawczym wg ISO 19011 oraz ISO/IEC 17025;
 • Zasady auditowania;
 • Zarządzanie programem auditu oraz plan auditu - w praktyce;
 • Fazy auditu: zainicjowanie auditu, przegląd dokumentacji, przygotowanie auditu;
 • Wykonanie auditu - spotkanie otwierające, komunikacja;
 • Proces dochodzenia do wniosków z auditu, gromadzenie informacji, pętla auditu, rodzaje pytań;
 • Ustalenia z auditu - niezgodności;
 • Wnioski z auditu, spotkanie zamykające, raport z auditu w praktyce, zamknięcie auditu;
 • Kompetencje auditorów: wiedza i umiejętności, cechy osobowościowe;
 • Utrzymywanie i doskonalenie kompetencji;
 • Ocena auditora - metody oceny w praktyce;
 • Psychologia auditu;
 • Ćwiczenia praktyczne;
 • Dyskusja, wymiana doświadczeń.

 

Cel szkolenia:

Szkolenie przedstawia praktyczne sposoby budowania, dokumentowania, wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania w laboratorium oraz pomaga w przygotowaniu się do akredytacji prowadzonej przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie.

Szkolenie przygotowuje również do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych auditów systemu zarządzania w laboratorium badawczym i wzorcująym wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. 
 

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników ds. jakości, kierowników laboratoriów, kierowników technicznych, auditorów wewnętrznych, auditorów technicznych oraz osób reprezentujących organizacje posiadające w swojej strukturze Laboratorium Badawcze lub Wzorcujące z wdrożonym/akredytowanym system zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 lub są w trakcie jego wdrażania, lub planują wdrożenie i akredytację w Polskim Centrum Akredytacji w Warszawie. Szkolenie pozwala zrozumieć w pełni wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Szkolenie oparte jest o wytyczne nowej normy PN-EN ISO 19011:2012 i uwzględnia różne techniki auditowania oraz psychologiczne aspekty auditu. Prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i prac w grupach.

 

Terminy szkoleń:
zielony.jpg 11-12.06.2018r.

Czas trwania:
2 dni/ 16 godzin

Liczba uczestników:
7-15 osób

Numer szkolenia, patrz:
>> Harmonogram szkoleń


Cena szkolenia: 
800 zł netto,
984 zł brutto

Zgłoszenia:
faks:+48.58 727-92-90

e-mail:biuro@isoqrs.pl

pobierz.pngKarta Zgłoszenia (pdf) 


Miejsce szkolenia:
Warszawa Centrum Żoliborz


Certyfikaty:
isoQRS
 

Trener:
mgr Radosław Szczerski

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują 2 certyfikaty wydane przez firmę isoQRS:

 • Certyfikat "Ekspert Systemu Zarządzania w Laboratoriach Badawczych i Wzorcujących wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018

 • Certyfikat "Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania w Laboratoriach Badawczych i Wzorcujących wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 

Cena obejmuje: wykłady i ćwiczenia, materiały szkoleniowe, egzamin, certyfikaty w języku polskim lub angielskim, przerwy kawowe oraz obiady.

© 2018 IsoQRS.    Wszystkie prawa zastrzeżone.

design : Internet-media.pl