IsoQRS > Lewe menu > Szkolenia > Informacje o szkoleniach > Specjalista ds. ISO 14001

Specjalista ds. systemu zarządzania środowiskowego oraz dostosowanie systemu zarządzania do wymagań normy 14001:2015

Program szkolenia obejmuje miedzy innymi następującą tematykę:

- Dokładne omówienie wymagań normy PN-EN ISO 14001:2015 ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzonych zmian:
 • Strategiczne zarządzanie środowiskowe,
 • Kontekst Organizacji,
 • Przywództwo,
 • Ochrona środowiska,
 • Środowiskowe efekty działalności,
 • Myślenie w kategoriach cyklu życia,
 • Komunikacja,
 • Dokumentacja,
 • Działania operacyjne,
 • Doskonalenie.

- Działania osób odpowiedzialnych za nadzorowanie systemów zarządzania (Pełnomocników, Specjalistów ds. systemów zarządzania) w zakresie dostosowania organizacji do nowych wymagań;

- Wdrożenie zmian - dostosowanie obecnego systemu do nowych wymagań - przygotowanie harmonogramu prac dostosowujących i inne ćwiczenia praktyczne;

- Dyskusja oraz wymiana doświadczeń;

- Zasady auditowania:

 • Zarządzanie programem auditów;
 • Fazy auditu wewnętrznego: zainicjowanie auditu, przegląd dokumentacji, przygotowanie auditu; plan auditu - warsztaty;
 • Wykonanie auditu - spotkanie otwierające, komunikacja - warsztaty;
 • Proces dochodzenia do wniosków z auditu, gromadzenie informacji, pętla auditu, rodzaje pytań; ustalenia z auditu - niezgodności;
 • Raport z auditu, działania poauditowe;
 • Kompetencje auditorów: wiedza i umiejętności, cechy osobowościowe;
 • Utrzymywanie i doskonalenie kompetencji;
 • Ocena auditora - metody oceny;
 • Aspekty auditu II strony np. u dostawcy;
 • Psychologia auditu.

- Certyfikacja systemu zarządzania środowiskowego.


 

Terminy szkoleń:
zielony.jpg 4-5.06.2018r.

Czas trwania:
2 dni/ 16 godzin

Liczba uczestników:
7-15 osób

>> Harmonogram szkoleń


Cena szkolenia:  
850 zł brutto

Zgłoszenia:
faks:+48.58 727-92-90

e-mail:biuro@isoqrs.pl 

pobierz.pngKarta Zgłoszenia (pdf)


Miejsce szkolenia
Warszawa Centrum Żoliborz


Certyfikaty:
isoQRS

Trener:
mgr Magdalena Aleksandrowicz

Cel szkolenia

Szkolenie przygotowuje do wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania środowiskowego oraz dostosowania obecnego systemu do wymagań normy PN-EN ISO 14001:2015.

Szkolenie przeznaczone jest dla kandydatów na Specjalistów i Pełnomocników ds. systemu zarządzania środowiskowego, praktykujących Specjalistów i Pełnomocników, osób reprezentujących organizacje, które mają już wdrożony system zarządzania wg normy ISO 14001, są w trakcie jego wdrażania lub planują wdrożenie dotyczące zmian nowego wydania normy. Szkolenie jest również dla osób, które pragną zostać auditorem wewnętrznym i chcą też głębiej poznać i zrozumieć normę PN-EN ISO 14001:2015.

Szkolenie oparte jest o zalecenia normy PN-EN ISO 19011:2012 i uwzględnia różne techniki auditowania oraz psychologiczne aspekty auditu. Prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i prac w grupach.

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują:

 • Certyfikat "Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2015 wydany przez firmę isoQRS 

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, egzamin, certyfikat w języku polskim,  przerwy kawowe oraz ciepły poczęstunek w trakcie szkolenia.

© 2018 IsoQRS.    Wszystkie prawa zastrzeżone.

design : Internet-media.pl