IsoQRS > Lewe menu > Szkolenia > Informacje o szkoleniach

 

Informacje o szkoleniach

Szczegółowe informacje na temat prowadzonych przez nas szkoleń (program, miejsce, czas i koszty) mogą państwo odnaleźć w poszczególnych blokach tematycznych oraz Harmonogramie szkoleń.


Warunki uczestnictwa w szkoleniach:

  • przekazanie faksem, pocztą lub mailem wypełnionej i podpisanej przez upoważnioną osobę karty zgłoszenia w terminie do 12 dni przed rozpoczęciem szkolenia - w ciągu 48 godzin otrzymają Państwo potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia,
  • po otrzymaniu informacji (mail) o skompletowaniu grupy uczestników oraz danych do przelewu należy dokonać zapłaty na konto bankowe isoQRS do 7 dni przed planowanym terminem szkolenia,
  • isoQRS zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy wykładowca nie będzie mógł prowadzić zajęć z przyczyn losowych;
  • w przypadku gdyby szkolenie nie odbyło się z przyczyn niezależnych od organizatora, uczestnicy otrzymują pisemne odwołanie. Zwrot zapłaty będzie dokonany w terminie 7 dni od daty odwołania szkolenia.

Warunki rezygnacji ze szkoleń:

  • rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (pocztą lub faksem +48 58 727-92-90);
  • w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 12 dni przed rozpoczęciem szkolenia, przysługuje zwrot uiszczonej płatności w całości;
  • w przypadku otrzymania rezygnacji w terminie krótszym niż 12 dni przed dniem szkolenia, Zgłaszający zobowiązany będzie do pokrycia kosztów organizacyjnych wynoszących 50% ceny;
  • w przypadku nie zgłoszenia rezygnacji w szkoleniu i nieobecności uczestnika, Zgłaszający zobowiązany będzie do zapłaty pełnej ceny.

Uwaga!

isoQRS zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych. W takiej sytuacji osoby zgłoszone na szkolenie zostają poinformowane niezwłocznie o tym fakcie.


 

Lista przeprowadzanych obecnie szkoleń otwartych przez isoQRS:

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ:

1. Specjalista ds. systemu zarządzania jakością oraz dostosowanie systemu zarządzania do wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015

2. Specjalista ds. analizy ryzyka wg wymagań normy ISO 3100 (zgodnie z normą ISO 9001:2015)

3. Metody i narzędzia zarządzania jakością

SYSTEM ZARZĄDZANIA W LABORATORIUM:

4. Ekspert oraz Auditor wewnętrzny systemu zarządzania w laboratorium badawczym i wzorcującym wg normy PN-EN ISO/IEC 17025

5. Walidacja/potwierdzenie metod fizyko-chemicznych

6. Walidacja metod mikrobiologicznych

7. Specjalista ds. Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL/GLP)

SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO:

8. Specjalista ds. systemu zarządzania środowiskowego oraz dostosowanie systemu zarządzania do wymagań normy 14001:2015

9. Wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska – aktualizacja oraz zmiany

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI:

10. Ekspert i Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg PN-EN ISO 22000:2006 oraz Systemu HACCP

11. Specjalista ds. IFS Food

12. Specjalista ds. BRC Food

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI:

13. Specjalista ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC 27001:2013

14. Administrator Bezpieczeństwa Informacji wg Ustawy o Ochronie Danych Osobowych

INNE:

15. Specjalista ds. GMP w przemyśle kosmetycznym wg ISO 22716

 

 

© 2018 IsoQRS.    Wszystkie prawa zastrzeżone.

design : Internet-media.pl