AUDYT czy AUDIT?

Czy naszły Was kiedyś wątpliwości lub braliście udział w dyskusji na temat tego, czy prawidłowy jest termin "audyt" czy "audit"? Do nas ten temat wraca jak bumerang, jest dość często poruszany podczas wdrożeń lub szkoleń.

LcKdG97ca.jpeg

Czy coś różni te terminy poza pisownią?

Z punktu widzenia normy ISO kwestia ta nie ma większego znaczenia, często stosuje się te dwa określenia zamiennie.

"Audit" wydaje się terminem bardziej przyjaznym. Jego założenie to pomoc organizacji w jej doskonaleniu. Ma oznaczać podejście do stopnia spełnienia wymagań dotyczących systemu zarządzania jakością, np. w metodologii ISO.

"Audyt" rozumiany jest jako swego rodzaju kontrola standardów obejmujących zarówno działania jak i metodologię. Termin ten stosowany jest w szczególności podczas działań w obszarze finansów i nie odzwierciedla ducha podejścia jakościowego.

A co na ten temat sądzą językoznawcy?

Opinia Rady Języka Polskiego brzmi: "Pozwalamy sobie zwrócić uwagę, że choć słowniki ogólne nie notują ani wyrazów audit, auditowanie, ani audyt, audytowanie, to tylko formy audyt, audytowanie należy uznać za poprawne. Zgodnie bowiem z tradycją, obcojęzyczne połączenie di przybiera w polszczyźnie formę dy (np. dyrektor, abdykować, akredytacja itp.)".

W związku z powyższym można zaryzykować stwierdzenie iż jedyną poprawną i zgodną z zasadami pisowni polskiej formą jest forma "audyt".

Jednak odnosi się to tylko i wyłącznie do zasad pisowni, w praktyce bowiem np. w szeroko rozumianym zarządzaniu jakością używa się mimo wszystko określenia "audit".

Stosowanie terminów „audit” lub „audyt” nie ma większego znaczenia.

Istotnym jest, aby podejmowane działania przynosiły pozytywne efekty dla organizacji.

Życzymy zatem miłych i owocnych auditów/audytów :)

© 2018 IsoQRS.    Wszystkie prawa zastrzeżone.

design : Internet-media.pl