IsoQRS > Lewe menu > Strefa Wiedzy > Literatura

Literatura, którą warto przeczytać:


  1. Andrzej Jacek Blikle "Doktryna Jakości"; 03.05.2012r Warszawa (Książka in statu nascendi udostępniana w kolejnych edycjach w domenie publicznej. Aktualna wersja zawsze do pobrania na www.moznainaczej.com.pl).

  2. "Metodyka doboru próby w audicie wewnętrznym" - księga dostępna na stronie http://www.ssaw.opole.uw.gov.pl/pliki/files/5.pdf

  3. Metrologia

    Warto sie zapoznać z podstawą prawną: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o miarach tekst ujednolicony (Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2441) oraz:

    Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz.U. 2008 nr 3 poz. 13) z p.zm.

    Ciekawy artykuł na ten temat ze strony firmy RADWAG: "Podstawy metrologii"  (link: www.radwag.pl/e-sklep/pliki/artykuly/podstawy_metrologii.pdf)

© 2018 IsoQRS.    Wszystkie prawa zastrzeżone.

design : Internet-media.pl