IsoQRS > aktualnosci > ISO/IEC 17025 przechodzi do ostatniego etapu rewizji!

 

lab-1338722_1920.jpg 

Na przestrzeni lat ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących, stało się międzynarodowym wzorcem dla laboratoriów chcących wykazać się zdolnością do dostarczania wiarygodnych wyników. Międzynarodowa Norma opublikowana wspólnie przez ISO i IEC (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna), zawiera zestaw wymagań, które pozwalają laboratoriom na poprawę ich zdolności do uzyskania konsekwentnie rzetelnych wyników.

Środowisko laboratorium uległo jednak znacznej zmianie od czasu publikacji ostatniej wersji standardu w 2005 roku. Doprowadziło to do decyzji o przeglądzie normy i jej zaktualizowaniu. Twórcy postanowili uwzględnić m.in. zmiany rynkowe i techniczne, postęp techniczny, rozwój technologii informatycznych oraz nową wersję ISO 9001.

Norma ISO/IEC 17025 ma duże znaczenie dla Zespołu ds. Oceny Zgodności IEC, zawiera podstawowe wymagania dotyczące testowania we wszystkich programach oceny zgodności i programach działających w ramach Systemów Oceny Zgodności IECEE, IECEx, IECQ i IECRE.

Przegląd normy ISO/IEC 17025 został zapoczątkowany w lutym 2015 roku w wyniku wspólnej propozycji ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) i SABS (South African Bureau of Standards), organizacji będącej członkiem ISO i Komitetu Narodowego IEC.

Jak podaje ISO NEWS: Prace nad nową wersją normy osiągnęły etap końcowy tzn. opracowana została ostateczna wersja robocza FDIS (Final Draft International Standard). Następnym krokiem będzie publikacja normy, mająca nastąpić pod koniec bieżącego roku.

Po publikacji normy nastąpi okres przejściowy, w którym laboratoria akredytowane będą miały 3 lata na wdrożenie wymagań nowej normy i poddanie się ponownej ocenie jednostce akredytującej.

Główne zmiany

Rewizja ISO / IEC 17025 uwzględnia dotychczasowe działania oraz nowe sposoby pracy współczesnych laboratoriów. Główne zmiany są następujące:

Stosowanie wymagań ISO/IEC 17025 ułatwia współpracę między laboratoriami a innymi organami. Pomaga też w wymianie informacji, doświadczeniu oraz zharmonizowaniu norm i procedur. Wyniki pracy laboratoriów akredytowanych są uznawane za wiarygodne i rzetelne na arenie międzynarodowej.

© 2018 IsoQRS.    Wszystkie prawa zastrzeżone.

design : Internet-media.pl