IsoQRS > aktualnosci > Nowa norma ISO 45001 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

 

45001.png

Międzynarodowa Organizacja Pracy podaje, że każdego dnia umiera ponad 6300 osób w wyniku działań związanych z pracą (ponad 2,3 miliona zgonów rocznie), a ponad 300 milionów osób ulega wypadkom w trakcie pracy. Obciążenie pracodawców i pracowników jest ogromne, powodując straty w szeroko rozumianej gospodarce, rozpoczynając od wczesnych emerytur, braku pracowników, aż po rosnące składki ubezpieczeniowe.

Organizacja ISO wychodzi temu problemowi naprzeciw i opracowuje nowy standard: ISO 45001 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Nowa norma ma pomóc organizacjom na całym świecie w stworzeniu bezpiecznego środowiska pracy minimalizującego urazy, wypadki i choroby. ISO 45001 zawierać będzie wymagania mające na celu poprawę bezpieczeństwa pracowników, zmniejszenie ryzyka w miejscu pracy oraz stworzenie lepszych i bezpieczniejszych warunków pracy.

Norma jest opracowywana przez komitet Ekspertów ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i będzie uwzględniać inne międzynarodowe standardy w tej dziedzinie, w tym OHSAS 18001, wytyczne Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), różne normy krajowe oraz międzynarodowe normy i konwencje dotyczące MOP. Standard ISO 45001 będzie oparty na Aneksie SL w celu łatwiejszej integracji z normami ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

ISO pierwotnie zakładało, że norma zostanie opublikowana na jesieni 2016 roku, jednak liczne poprawki i wnioski składane przez ekspertów z całego świata spowodowały, że prace nad normą mocno się wydłużyły.

Obecnie trwają uzgodnienia czy druga wersja standardu DIS 2 ISO 45001 zostanie oddana do publikacji, czy będzie musiała przejść prze etap Projektu Końcowego (FDIS).

Termin publikacji normy ISO 45001 przewidywany jest na luty 2018, może on jednak ulec zmianie.

 


© 2018 IsoQRS.    Wszystkie prawa zastrzeżone.

design : Internet-media.pl